Tin tức

Tổng hợp phím tắt nhanh trong After Effect trên Windows và Mac

phim-tat-after-effect

Chắc hẳn các bạn đều biết đến một phần mềm biên tập, chỉnh sửa video cực kỳ thần thánh đó chính là After Effect. Công cụ này cho phép chúng ta chỉnh sửa video ở mức rất chuyên sâu, thêm thắt các hiệu ứng như trong phim Hollywood. Và để người dùng sử dụng công cụ một cách nhanh và thuận tiện nhất thì Adobe đã thêm những phím tắt trong after effect để người sử dụng tối đa hóa tốc độ làm việc. Một khi đã sử dụng quen các phím tắt này, chúng sẽ tiết kiệm cho bạn khá nhiều thời gian, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nhé.

Tham khảo thêm tại:

After Effect là gì? Những tính năng mạnh mẽ nhất của After Effect

Adobe creative cloud là gì? Tại sao nên sử dụng Adobe creative cloud?

1. Phím tắt cơ bản

Tổ hợp phím tắt Hệ điều hành Windows Hệ điều hành Mac
Chọn tất cả Ctrl + A Lệnh + A
Bỏ chọn tất cả F2 hoặc Ctrl + Shift + A F2 hoặc Command + Shift + A
Đổi tên layer,  composition, thư mục, effect, nhóm, mask Enter Return
Di chuyển các layer đã chọn, mask, hiệu ứng… Ctrl + Alt + Mũi tên xuống/lên Command + option + Mũi tên xuống/lên
Mở rộng lựa chọn Shift + Mũi tên xuống/lên Shift + Mũi tên xuống/lên
Nhân đôi layer, hiệu ứng Ctrl + D Command + D
Thoát Ctrl + Q Command + Q
Lùi lại bước trước Ctrl + Z Command + Z
Lùi lại bước sau Ctrl + Shift + Z Command + Shift + Z
Xóa bộ nhớ Ctrl + Alt + / Command + Alt + /
Hủy chạy Script Esc Esc
Hiển thị tên tệp đang chạy Ctrl + Alt + E Ctrl + Alt + E

2. Phím tắt trong Project

Phím tắt nhanh

Hệ điều hành Windows Hệ điều hành Mac OS
Tạo Project Ctrl+Alt+N Command+Option+N
Mở project Ctrl+O Command+O
Mở project được mở gần nhất Ctrl+Alt+Shift+P Command+Option+Shift+P
Tạo Project mới trong Project panel Ctrl+Alt+Shift+N Command+Option+Shift+N
Mở cài đặt project Ctrl+Alt+Shift+K Command+Option+Shift+K
Tìm kiểm trong Project panel Ctrl+F Command+F

3. Phím tắt Preference

Phím tắt nhanh Windows Mac OS
Đóng mở project panel Ctrl+0 Command+0
Đóng mở hộp thoại Render Ctrl+Alt+0 Command+Option+0
Đóng mở hộp thoại công cụ Ctrl+1 Command+1
Đóng mở hộp thoại thông tin Ctrl+2 Command+2
Đóng mở hôp thoại xem trước Ctrl+3 Command+3
Đóng mở họp thoại âm thanh Ctrl+4 Command+4
Đóng mở hộp thoại hiệu ứng Ctrl+5 Command+5
Đóng mở hộp thoại gõ văn bản Ctrl+7 Command+7
Đóng mở hộp thoại bút vẽ Ctrl+9 Command+9
Đổi định dạng không gian làm việc Shift+F10, Shift+F11, or Shift+F12 Shift+F10, Shift+F11, or Shift+F12
Trỏ chuột chọn V V
Trỏ chuột bàn tay H H
Trỏ chuột bàn tay tạm thời Giữ phím SPACE Giữ phím SPACE
Zoom Z Z
Zoom out Alt Option
Công cụ xoay W W
Refine Edge tool Alt+W Option+W
Điều chỉnh kích thước chữ Ctrl+T Command+T
Tạm thời dùng công cụ chọn Ctrl Command
Tạm thời dùng Pen tool khi đang dung selection tool Ctrl+Alt Command+Option
 Brush, Clone Stamp, and Eraser tools Ctrl+B Command+B
 Puppet tools Ctrl+P Command+P

4. Phím tắt Composition

Phím tắt nhanh Windows Mac OS
Tạo composition Ctrl+N Command+N
Mở hộp thoại cài đặt composition Ctrl+K Command+K
Đặt thời điểm đầu và kết thúc của không gian làm việc B or N B or N
Đặt không gian làm việc là thời lượng của layer được chọn Ctrl+Alt+B Command+Option+B
Cắt Composition Ctrl+Shift+X Command+Shift+X
Tạo composition từ file được chọn Alt+\ Option+\

5. Phím tắt Frame

Phím tắt nhanh Windows Mac OS
Di chuyển đến thời gian cụ thể Alt+Shift+J Option+Shift+J
Đến điểm đầu hoặc cuối của không gian làm việc Shift+Home or Shift+End Shift+Home or Shift+End
Tiến lên 1 frame Page Down or Ctrl+Mũi tên phải Page Down or Command+Mũi tên phải
Tiến lên 10 frames Shift+Page Down or Ctrl+Shift+Mũi tên phải Shift+Page Down or Command+Shift+Mũi tên phải
Lùi lại 1 frame Page Up or Ctrl+Mũi tên trái Page Up or Command+Mũi tên trái
Lùi lại 10 frames Shift+Page Up or Ctrl+Shift+Mũi tên trái Shift+Page Up or Command+Shift+Mũi tên trái
Xác định điểm bắt đầu của layer đang chọn I I
Xác định điểm kết thúc của layer đang chọn O O
Nhập file Ctrl+I Command+I
Nhập nhiều file cùng một lúc Ctrl+Alt+I Command+Option+I
Xóa một file video Ctrl+Backspace Command+Delete
Remember footage interpretation Ctrl+Alt+C Command+Option+C
Chỉnh sửa file video  footage Ctrl+E Command+E
Thay thế video footage Ctrl+H Command+H
Làm mới footage được chọn Ctrl+Alt+L Command+Option+L

6. Phím tắt Layer

Phím tắt nhanh Windows Mac OS
Xóa tất cả hiệu ứng trong layer Ctrl+Shift+E Command+Shift+E
Dùng hiệu ứng vừa được sử dụng Ctrl+Alt+Shift+E Command+Option+Shift+E
Apply most recently applied animation preset to selected layers Ctrl+Alt+Shift+F Command+Option+Shift+F
Tạo solid layer Ctrl+Y Command+Y
Tạo null layer Ctrl+Alt+Shift+Y Command+Option+Shift+Y
Tạo adjustment layer Ctrl+Alt+Y Command+Option+Y
Xóa tất cả layer Ctrl+Shift+A Command+Shift+A
Chép layer vào thời gian đang chọn Ctrl+Alt+V Command+Option+V
Cắt đôi layer Ctrl+Shift+D Command+Shift+D
Nhóm layer Ctrl+Shift+C Command+Shift+C
Mở bảng hiểu ứng cho layer Ctrl+Shift+T Command+Shift+T
Mở layer Đúp chuột Đúp chuột
Đảo ngược thời gian của layer Ctrl+Alt+R Command+Option+R
Bật Time Remapping Ctrl+Alt+T Command+Option+T
Di chuyển layer đến điểm được chọn [ (left bracket) or ] (right bracket) [ (left bracket) or ] (right bracket)
Cắt tại điểm mở hoặc kết thúc của layer Alt+[  hoặc Alt+] Option+[ hoặc Option+]
Thêm hiệu ứng vào layer Đúp chuột vào hiệu ứng Đúp chuột vào hiệu ứng
Khóa layer Ctrl+L Command+L
Mở khóa layer Ctrl+Shift+L Command+Shift+L
Tìm kiếm Ctrl+F Command+F

7. Phím tắt keyframe và biểu đồ

Phím tắt nhanh Windows Mac OS
Bật tắt chỉnh biểu đồ Shift+F3 Shift+F3
Chọn tất cả các keyframe của một đối tượng Click tên đối tượng Click tên đối tượng
Chọn tất cả key frame  và tùy chỉnh Ctrl+Alt+A Command+Option+A
Hủy chọn Keyframe, Shift+F2 hoặc Ctrl+Alt+Shift+A Shift+F2 hoặc Command+Option+Shift+A
Di chuyển keyframe trước và sau 1 khung hình Alt+mũi tên phải/trái Option+mũi tên phải/trái
Di chuyển keyframe trước và sau 10 khung hình Alt+Shift+mũi tên phải/trái Option+Shift+mũi tên phải/trái
Bật chế độ Easy Ease cho keyframe F9 F9
Bật chế độ Easy Ease cho keyframe bắt đầu Shift+F9 Shift+F9
Bật chế độ Easy Ease cho keyframe kết thúc Ctrl+Shift+F9 Command+Shift+F9
Đặt vận tốc cho keyframe Ctrl+Shift+K Command+Shift+K

8. Phím tắt Chữ

Phím tắt Windows Mac OS
Viết chữ Ctrl+Alt+Shift+T Command+Option+Shift+T
Căn chữ theo chiều ngang bên trái, trung tâm, bên phải Ctrl+Shift+L, Ctrl+Shift+C, hoặc Ctrl+Shift+R Command+Shift+L, Command+Shift+C, hoặc Command+Shift+R
Căn chữ theo chiều dọc vị trí trên cùng, trung tâm hoặc phía dưới Ctrl+Shift+L, Ctrl+Shift+C, hoặc Ctrl+Shift+R Command+Shift+L, Command+Shift+C, hoặc Command+Shift+R
Chọn chữ trên 1 layer Đúp chuột Đúp chuột
Bật tắt chữ in hoa lớn Ctrl+Shift+K Command+Shift+K
Bật tắt chữ in hoa nhỏ Ctrl+Alt+Shift+K Command+Option+Shift+K
Phóng to hết cỡ theo chiều dọc Ctrl+Shift+X Command+Shift+X
Phóng to hết cỡ theo chiều ngang Ctrl+Alt+Shift+X Command+Option+Shift+X
Reset tracking to 0 for selected text Ctrl+Shift+Q Command+Shift+Control+Q
Tăng giảm kích thước chữ thêm 2 kích thước Ctrl+Shift+dấu phẩy hoặc Ctrl+Shift+Dấu chấm Command+Shift+dấu phẩy hoặc Command+Shift+dấu chấm
Tăng giảm kích thước chữ thêm 10 kích thước Ctrl+Shift+dấu phẩy hoặc Ctrl+Shift+Dấu chấm Command+Shift+dấu phẩy hoặc Command+Shift+dấu chấm

9. Phím tắt Mask

Result Windows Mac OS
Tạo mask mới Ctrl+Shift+N Command+Shift+N
Chọn tất cả điểm của Mask Alt-click mask Option-click mask
Chọn mask tiếp theo hoặc phía trước Alt+` hoặc Alt+Shift+` Option+` hoặc Option+Shift+`
Di chuyển đường path 1 pixel Phím mũi tên Phím mũi tên
Di chuyển đường path 10 pixel Shift+arrow key Shift+arrow key
Đảo ngược lớp mask Ctrl+Shift+I Command+Shift+I
Mở hộp thoại feather mask Ctrl+Shift+F Command+Shift+F
Mở hộp thoại chỉnh hình khối lớp mask Ctrl+Shift+M Command+Shift+M

10. Phím tắt Render

Phím tắt nhanh Windows Mac OS
Lưu project Ctrl+S Command+S
Lưu project ra một bản khác Ctrl+Shift+S Command+Shift+S
Thêm 1 composition vào hàng đợi render Ctrl+Shift+/ Command+Shift+/
Thêm frame vào hàng đợi render Ctrl+Alt+S Command+Option+S
Nhân đôi file render Ctrl+Shift+D Command+Shift+D
Thêm 1 composition vào hàng đợi render của Adobe Ecoding Ctrl+Alt+M Cmd+Option+M

Trên đây là một số phím tắt trong công cụ After Effect mà chúng tôi đã tổng hợp lại cho bạn, hãy sử dụng để tăng hiệu quả công việc nhé.